Career Lab

Մասնագիտական գործունեության մոտիվացիայի ուսումնասիրման մեթոդիկա

Հեղ.՝ Զամֆիր. ձևափոխված Ա. Ռեան

Հրահանգ: Ընթերցեք ստորև թվարկված մասնագիտական գործունեության դրդապատճառները և գնահատեք դրանց կարևորությունն ըստ հինգ միավորանոց սանդղակի
1 2 3 4 5
Շատ աննշան ձևով Բավականին աննշան չափով Ոչ շատ կարևոր, բայց և ոչ աննշան Բավականին մեծ չափով Շատ մեծ չափով
1. Դրամային վարձատրությունը
2. Աշխատանքային առաջխաղացման ձգտումը
3. Ղեկավարի կամ գործընկերների քննադատություններից խուսափելու ձգտումը
4. Հնարավոր պատժից կամ տհաճություններից խուսափելու ձգտումը
5. Սոցիալական հեղինակություն և ուրիշների կողմից հարգանք նվաճելու պահանջմունքը
6. Բավարարվածություն աշխատանքի գործընթացից ու արդյունքից
7. Տվյալ գործունեությունում առավելագույնս ինքնաիրականացման հնարավորությունը