Career Lab

Ինքնաճանաչում

 • 1. Թվե'ք Ձեր սիրած ուսումնական առարկաները
 • 2. Թվե'ք Ձեր չսիրած ուսումնական առարկաները
 • 3. Ինչո՞վ եք սիրում զբաղվել ազատ ժամանակ
 • 4. Ինչպիսի՞ խմբակներ եք հաճախել կամ հաճախում
 • 5. Գործունեության կամ գիտելիքների ներքոհիշյալ ոլորտից ո՞րն է Ձեզ ամենաշատը հետաքրքրում:
  • բնագիտական (քիմիա, կենսաբանություն, բժշկություն, երկրաբանություն, գյուղատնտեսություն)
  • ճշգրիտ գիտություններ (մաթեմատիկա, ֆիզիկա)
  • հասարակագիտական (պատմություն, փիլիսոփայություն, տնտեսագիտություն, իրավունք)
  • հումանիտար (գրականություն, լրագրություն, լեզվաբանություն, մանկավարժություն, հոգեբանություն)
  • արվեստ (երաժշտական, թատերական, կիրառական)
  • բացակայում են որոշակի հետաքրքրություններ
 • 6. Ի՞նչ մասնագիտություն եք Դուք որոշել ընտրել
 • 7. Որոշե՞լ եք արդյոք այն ձեռք բերելու ուղիները
 • 8. Ունե՞ք արդյոք հարազատներ կամ ընկերներ, որոնք աշխատում են այդ ուղղությամբ
 • 9. Ի՞նչն է Ձեզ գրավում այդ մասնագիտության մեջ (ընտրել նշվածներից առնվազն 3-ը)
  • աշխատանքային բուն գործընթացը
  • բարձր նյութական ապահովվածությունը
  • հանգիստ աշխատանքը
  • պատասխանատվության բարձր զգացումը
  • ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու հնարավորությունը
  • բարդ, նույնիսկ վտանգավոր իրավիճակների առաջացումը
  • մարդկանց հետ շփումը
  • ստեղծագործական գործունեության հնարավորությունը
  • հաճախակի գործուղումները
  • սեփական ձեռքերով ինչ-որ բան ստեղծելու հնարավորությունը
  • հեռանկարայնությունը