Career Lab

Նպատակի սահմանում

Նպատակն, այն ցանկալի արդյունքն է, որ մարդ պատկերացնում է, պլանավորում և պարտավորվում հասնել անձնական կամ կազմակերպական ցանկալի վերջնակետի ակնկալվող զարգացման պարագայում։ Նպատակի արդյունավետ սահմանման և իրագործման համար կարող է օգտակար լինել նպատակի սահմանման SMART կանոնը:

SMART կանոնի համաձայն նպատակները պետք է լինեն`
  • S (specific, կամ կոնկրետ) — սա անհրաժեշտ է նպատակին հասնելու առաջին քայլերի համար
  • M (measurable, կամ չափելի) — նպատակի մաշտաբները չափելու համար է պետք
  • A (achievable, կամ հասանելի) — համադրել իրականության և շրջապատի պայմանների հետ
  • R (realistic, կամ իրատեսական, պրագմատիկ) — նպատակի հետագա կենսունակության ծրագիր
  • T (timed, կամ ժամանակի մեջ հստակեցված) — հստակեցնել նպատակին հասնելու հստակ ժամկետները:
Այժմ փորձեք SMART կանոնի օգնությամբ կազմել Ձեր նպատակը:
Նշեք 5 քայլ, գործողություն, որը պետք է կատարեք նպատակին հասնելու համար:
Քայլ 1
Քայլ 2
Քայլ 3
Քայլ 4
Քայլ 5