Career Lab

SWOT

Ձեզանից շատերը ծանոթ են SWOT բիզնես վերլուծության, ռազմավարական պլանավորման մեթոդին, որը գնահատվում է կամ վերլուծվում է չորս գործոններով.

  • Strengths (ուժեղ կողմեր),
  • Weaknesses (թույլ կողմեր),
  • Opportunities (հնարավորություններ, հեռանկարներ),
  • Threats (ռիսկեր):

SWOT վերլուծությունը ոչ միայն կարելի է կիրառել բիզնեսի մոդելավորման, ռազմավարական ծրագրերի պլանավորման համար այլև անձի ինքնաճանաչման/ ինքնաբացահայտման գործընթացում: SWOT վերլուծությունը կարող է օգնել ձեզ ինչպես կյանքի տարբեր ոլորտներում, այնպես էլ, կարիերայի զարգացման գործընթացում: SWOT վերլուծությունը հնարավորություն կտա անձին հավաքագրել սեփական անձի մասին համակարգային տեղեկատվություն:

Ուժեղ կողմերը (S) բնորոշում են անձնային որակները, որոնք գնահատելի և շոշափելի են կարիերայի/ մասնագիտական ​​պլանավորման ուղում: Այս ամենը կարող է ներառել հիմնական իրավասությունները, ինչպիսիք են տեխնիկական գիտելիքներն ու հմտություններ, կարողությունները, եթե այդ հմտությունները փոխանցելի են կամ բնածին. պետք է նաև ներառվի փորձը և կրթությունը: Այս բաղադրիչում պետք է առանձնացնել նաև այն անձնային որակներն ու առանձնահատկությունները, որոնք կարող են առավելություններ տալ որևէ մեկին, ինչպիսիք են, լարված իրավիճակում աշխատելու ունակություն, նորարարական կամ ստեղծագործական մտածողություն և այլն:

Թույլ կողմերը (W) բնորոշում են այն անձնային որակները, որոնք կարող են դիտվել որպես վնասակար, իր համար հաջողության խոչընդոտներ, ինչպիսիք են անվճռականությունը կամ անկայունությունը: Թույլ կողմ կարելի է դիտարկել աշխատանքային փորձի պակասը կամ չիմացությունը, հատկապես եթե դա մեծ ազդեցություն ունի աշխատանքային գործընթացում:

Հնարավորությունները (O) վերաբերում է նոր պայմաններին/ գործողություններին, որոնք օգտակար են անձի ինքնազարգացմանը և ինքնաիրացմանը: Դրանք կարող են ներառել նորարարություն կամ ռազմավարական միտումներ: Նոր հնարավորություն է անձի ուժեղ կողմերի համադրմամբ զարգացնել թույլ կողմերը: Հնարավորությունները կարող են ներառել, մեզ համար անհրաժեշտ և արժեքավոր հմտությունների վերանայմանը և սահմանմանը, որ անձին դրդում է նոր հնարավորությունների որոնմանը, սոցիալական ցանցի ստեղծմանը:

Ռիսկերը վերաբերում է (T) արտաքին գործոններին, որը բխում է թույլ կողմերի անձնային որակների գործողություններից: Գործողություններ, որոնք կարող են ռիսկ հանդիսանալ անձի հետագա առաջխաղացմանը և կատարելագործմանը: Բացի այդ, անհրաժեշտ է հաշվի առնել միջավայրային փոփոխությունները, աշխատաշուկայի պայմանները և առկա հնարավորություններին:

Ի՞նչ առավելություններ ունեմ, (օրինակ՝ հմտություններ, ունակություններ, հավաստագրեր, կրթություն և այլ):

Ի՞նչն եմ ես բոլորից լավ անում:

Որո՞նք են իմ ամենամեծ հաջողությունները:

Որո՞նք են իմ արժեքները:

Ի՞նչ առաջադրանքներից եմ սովորաբար խուսափում` վստահ չլինելով, որ կկարողանամ կատարել դրանք:

Որո՞նք են իմ բացասական սովորությունները (մշտական ուշացումներ, անկազմակերպվածություն, կոնֆլիկտայնություն և այլ):

Որո՞նք են այն հմտությունները որոնց բացակայությունը կարող է խոչընդոտ հանդիսանալ:

Որո՞նք են միջավայրի և աշխարհագրական դիրքի բացասական ազդեցությունները:

Ի՞նչ նոր տեխնոլոգիաներ կան, որ կարող են ինձ օգտակար լինել:

Ովքե՞ր կարող են ինձ օգնել կամ խորհուրդներ տալ:

Ինչպիսի՞ ձախողումներ եմ ունեցել և ինչպե՞ս եմ հաղթահարել դրանք:

Որո՞նք են միջավայրի և աշխարհագրական դիրքի դրական ազդեցությունները:

Ի՞նչ խոչընդոտների կարող եմ հանդիպել շրջապատում:

Յուրաքանչյուր թույլ կողմ կամ հնարավորություն ի՞նչ ռիսկ կարող է բերել իր հետ:

Ի՞նչն է անվերահսկելի ինձ համար:

Ո՞ր գործոններն են մրցակցության մեջ անհաղթահարելի: